Κιρσοκήλη

Share
Image

Τι είναι;

Κισροσκήλη είναι η ελικοειδής διάταση των φλεβών του όρχεως και πρόκειται για φλεβική ανεπάρκεια (όπως οι κιρσοί στα πόδια) Η κιρσοκήλη συνήθως εντοπίζεται στον αριστερό όρχι και αυτό οφείλεται σε ανατομικούς λόγους. 

Το γεγονός, που συνήθως θα οδηγήσει τον άνδρα στον γιατρό είναι η υπογονιμότητα, η οποία αποτελεί βασικό επακόλουθο της κιρσοκήλης. Σε περίπτωση που μπορεί να ψηλαφηθεί η κιρσοκήλη, προκαλεί αίσθημα βάρους στον ασθενή.

Η ενδεδειγμένη θεραπεία είναι η μικροχειρουργική αντιμετώπιση στην οποία γίνεται απολίνωση διατεταμένων φλεβών.

Η αντιμετώπιση της κιρσοκήλης είναι χειρουργική, όπου γίνεται διακοπή της κυκλοφορίας των σπερματικών φλεβών. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές, από τις οποίες τα καλύτερα αποτελέσματα έχει η μικροχειρουργική. Η τομή είναι πολύ μικρή, γίνεται δίπλα στο πέος, δεν διανοίγονται οι κοιλιακοί μύες, και ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την επόμενη ημέρα, επιστρέφει δε στις δραστηριότητες του μέσα σε 3 ημέρες.

Εναλλακτικά της χειρουργικής θεραπείας, υπάρχει και ο εμβολισμός των σπερματικών φλεβών, ο οποίος όμως έχει περισσότερες επιπλοκές και δεν εφαρμόζεται ευρέως.

Ραντεβού

Επισκεφθείτε μας κλείνοντας την επίσκεψή σας Online
Κλείστε Ραντεβού

Σχετικά